Digitalno kopiranje i štampanje

Digitalno kopiranje i štampanje je dominantno u našoj ponudi.

Usluge digitalne štampe i kopiranja pružamo na obe lokacije u boji i crno-beloj tehnici.

Ukoliko Vam je potrebno fotokopiranje ličnih dokumenata, štampanje brošura, skripti, ridera, diplomskih, maturskih ili seminarskih radova, u fotokopirnici Leptirić Vam nudimo povoljne uslove i kvalitetnu štampu. Kopija može biti u Color-u ili crno – bela, umanjena ili uveličana u odnosu na original.