Leptirić - Centar011 3281 515
Leptirić - Bulevar011 2439 239

Cenovnik

Kopiranje

KOLIČINA JEDNOSTRANO DVOSTRANO
1-20 4,00 3,00
21-50 3,5 2,5
51-100 3,00 2,3
101-200 2,5 1,6
201-500 2,00 1,50
501-2000 1,90 1,40

Štampanje

KOLIČINA JEDNOSTRANO DVOSTRANO
1-20 5,00 5,00
21-50 4,00 4,00
51-100 3,00 3,00
101-200 2,50 2,00
201-500 2,00 1,50
501-2000 1,90 1,40

Skeniranje

BROJ STRANA CENA
1-20 5,00
21-50 4,00
51-100 3,00
101-200 2,50
201-500 2,00
501-2000 1,90

Heftanje

BROJ STRANA CENA
100 -+ 1,00

Koričenje

PRESEK SAMO SPIRALA SPIRALA SA FOLIJOM
Ø6,8,10 40,00 60,00
Ø12,14 50,00 70,00
51-100 3,00 3,00
Ø16,18,20 60,00 80,00
Ø22-28 70,00 90,00
Ø32-38 80,00 100,00
Ø45-51 100,00 130,00

Ostalo

OPIS CENA
KOPIRANJE I ŠTAMPANJE U BOJI 1-100 30,00
KOPIRANJE I ŠTAMPANJE U BOJI +100 25,00
KOPIRANJE I ŠTAMPANJE FULL COLOR +50%
MEKI POVEZ 200,00
TVRDI POVEZ 800,00/900,00
TVRDI POVEZ SA NATPISOM 1000,00
ČITAČ LIČNE KARTE I PAPIR U BOJI 10,00
REZANJE CD-A 50,00
CD 50,00
KARTONSKE FASCIKLE 40,00
PLASTIČNE FOLIJE 20,00